Privacy

Er zijn situaties waarin uw persoonsgegevens door JK Training & Advies worden verzameld omdat u  gebruik maakt van mijn diensten en/of contact met mij opneemt via mijn mail, website of telefonisch.

In deze privacy verklaring leest u over hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan die worden verzameld door JK Training & Advies. Uw leest waar ze worden opgeslagen, en voor welk doel. JK Training & Advies doet haar best om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met uw persoonsgegevens zodat uw privacy zoveel als mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd.

Deze privacyverklaring wordt soms gewijzigd door bijvoorbeeld wetswijzigingen of bedrijfsvoering. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te hanteren.

Doel gegevens

Er kunnen voor een aantal doelen persoonsgegevens worden verzameld.

Uw gegevens worden verzameld als u contact opneemt met JK Training & Advies via de website, mail of telefonisch. Alleen de gegevens die belangrijk zijn om een voorstel of dienst aan te kunnen bieden of een overeenkomst af te kunnen sluiten worden gevraagd, zoals uw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving voorstel.

Als ik nieuwsbrieven of mails verstuur dan wordt uw voor en – achternaam en e-mailadres verzameld via het daarvoor bestemde formulier op mijn website of u bent u via mail of telefonisch/mondeling gevraagd om u aan te melden.

De website van JK Training & Advies gaat bepaalde informatie verzamelen en bewaren van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en subpagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens zijn anoniem en niet gebonden aan uw persoonlijke gegeven.

Beveiliging opslag

De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

De apparaten die uw gegevens openen zijn vergrendeld met een wachtwoord.

Periode opslag

JK Training & Advies bewaart uw gegevens voor langere tijd, maar niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

JK Training & Advies verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten

Als u inzage wilt in uw gegevens, als u wijzigingen wilt doorgeven, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt door JK Training & Advies, neem dan contact met mij op via info@jktrainingenadvies.nl. Ik zal zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.